Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Joost van der Cruijsen

‘Hoe houd je de sense of urgency vast?’

“De grootste opgave in mijn vakgebied is het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in het stedelijk gebied. Vanwege de schaarse ruimte hebben de noodzakelijke maatregelen, zoals waterberging, hier de meeste impact. Probleem is dat wij merken dat er nog steeds veel scepsis is over klimaatverandering. We krijgen alleen gelijk op het moment dat problemen zich concreet voordoen, na wateroverlast of een hete, droge zomer. Een waterschap denkt in termijnen van honderden jaren, maar ruimtelijke ordening denkt in termijnen van tien jaar en een burger zelfs in termijnen van een jaar. De uitdaging is om gezamenlijk de sense of urgency vast te houden.

Een andere grote uitdaging is om afvalwater te gaan bezien door de bril van duurzame ontwikkeling. Als je afvalwater niet beschouwt als probleem maar als waardevolle grondstof, dan opent dat heel nieuwe perspectieven. Dan wordt het logisch om als waterschap een fabriek te starten om energie te winnen uit rioolwater. Waterschapsenergie krijg je dan. Nog een stap verder, en je benut de nutriënten in het afvalwater om algen te telen. De algen kunnen gebruikt worden voor productie van cosmetica en zelfs voedingsmiddelen. Tegelijk reinigen ze het water waardoor het water hergebruikt kan worden. Zo sluit je de kringloop en verandert afvalwater van kostenpost naar bron van inkomsten.”

Joost van der Cruijsen
Manager beleid en innovatie bij waterschap De Dommel

Zie ook