Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Marga Edens

‘Betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam’

“Verduurzaming van de energievoorziening is voor Essent een absoluut speerpunt. De uitdaging daarbij is het waarborgen van drie gelijkwaardige eisen die de maatschappij stelt: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Stap voor stap slaagt Essent er in om het aandeel duurzame energie te vergroten. Biomassa-bijstook, windenergie en groen gas nemen toe. We stimuleren elektrisch vervoer en het gebruik van slimme elektriciteitsmeters door onze klanten. Ook zetten we in op energiebesparing in de bebouwde omgeving. Met de overheid hebben we een Green Deal gesloten om op dit pad voort te gaan. Daarin garanderen wij op termijn een bepaald percentage biomassa-bijstook. De overheid op haar beurt denkt mee, stimuleert en faciliteert, onder meer door het creëren van randvoorwaarden. We zien deze Deal als een hele belangrijke impuls voor de verduurzaming van de energievoorziening.

Helaas staan de afspraken in het Lente-akkoord over een kolenbelasting haaks op de afspraken in de Green Deal. De kolenbelasting leidt tot stijging van energieprijzen en import van vuile energie uit het buitenland. Bovendien is het uitfaseren van kolen vooralsnog een illusie als je de stabiliteit van de energievoorziening wilt garanderen.

De overheid zou zich ook moeten committeren aan de balans tussen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ze zou moeten komen tot een langetermijnvisie op de energievoorziening. Dan hebben we een basis om stap voor stap te werken aan verduurzaming van de energievoorziening, op een manier die we samen – als overheid, sector en maatschappij – kunnen waarmaken.

Marga Edens
Directeur Corporate Responsibility Essent

Zie ook