Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Peter van den Akker

‘Meer afwegingsruimte voor duurzame ontwikkeling’

“Een bruisend stadshart dat leefbaar, schoon, heel en veilig is, met weinig uitstoot en een laag energieverbruik. Daar willen we naartoe met het Stationsgebied van Utrecht. De grote uitdaging daarbij wordt gevormd door de lange tijd van planvorming tot gebruik. Je moet de behoeften van over 20 jaar inschatten en daar ook nog eens partijen warm voor weten te krijgen.

De kunst is om als overheid zoveel mogelijk partijen te betrekken bij de planvorming en samen met hen te werken aan uitdagende toekomstvisies. Wij doen dat bijvoorbeeld door in workshops niet alleen stedenbouwkundigen en architecten te betrekken, maar ook eindgebruikers en maatschappelijke stakeholders. Ook laten we de Hogeschool Utrecht en de universiteit onderdelen van de planontwikkeling verzorgen. En ondertussen houden we altijd de mogelijkheid open om plannen bij te stellen. Zo staat de oude eis van goede bereikbaarheid van het Stationsgebied nog steeds overeind, maar is het anno 2012 steeds meer de vraag hoe we mensen kunnen stimuleren zoveel mogelijk van het OV gebruik te maken.

Waar het gaat om de wettelijke voorschriften zouden we als gemeente graag meer afwegingsruimte willen hebben. Bijvoorbeeld de bodemwetgeving is vaak heel dwingend en beperkend, leidend tot hele lokale en specifieke saneringsopdrachten. Dat kost veel geld en tijd, terwijl het maar de vraag is of je het niet beter kunt laten zitten. Met hetzelfde geld zou je via een andere aanwending een veel groter duurzaamheidseffect kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door gebiedsgewijze sanering met onze biowasmachine, een duurzame methode om vervuiling op te ruimen met bacteriën.”

Peter van den Akker
Programmamanager Stationsgebied Utrecht

Zie ook