Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Piet Sleeking

‘Zet water in als kernkwaliteit van de regio’

“Dordrecht heeft zowel via de rivier als via de zee te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Waterveiligheid is een eerste prioriteit voor ons. We geven dat vorm als meerlaagse veiligheid. In de eerste plaats waarborgen we de primaire veiligheid door de dijkring op sterkte te brengen. Daarnaast zorgen we dat we toekomstbestendig worden door ons gebied zodanig in te richten dat het acceptabel is als een buitendijks gebied onderloopt, in de wetenschap dat dat geen consequenties heeft voor het binnendijks gebied.

Punt van zorg is dat de financiële middelen voor dijkversterking onder druk staan, zowel lokaal als nationaal. Klimaatverandering speelt op de lange termijn en er is nog steeds onzekerheid over de effecten. Dan trekt men niet makkelijk de portemonnee. Maar als op essentiële punten de primaire veiligheid al niet op orde is, wordt de ruimtelijke ontwikkeling ook lastig. We moeten de urgentie krachtiger communiceren!

Dordrecht speelt een actieve rol in regionale, nationale en Europese projecten over omgaan met water. We hebben heel veel kennis in huis. Ik pleit ervoor die kennis ook daadwerkelijk in te gaan zetten. We kunnen bijvoorbeeld een multifunctionele dijk aanleggen. Een showcase á la de Deltawerken die ons helpt onze kennispositie internationaal te verzilveren. Dat past ook goed bij onze ambitie om op het gebied van water een university college op te richten. Water is een kernkwaliteit van de regio. De uitdaging is dat te benutten.”

Piet Sleeking
Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en milieu, Dordrecht

Zie ook