Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview René Venendaal

‘Gebruik de kracht van de samenleving’

“Vóór 1850 was onze samenleving biobased. Vervolgens hebben we 150 jaar op fossiele grondstoffen gedraaid. Nu hebben we nog 150 jaar om weer biomassa te gaan gebruiken. We moeten groene koolstof gaan benutten voor zowel energie als materialen zoals plastics. De technologieën daarvoor komen in toenemende mate beschikbaar. Met de pyrolyse techniek bijvoorbeeld kunnen we groene olie maken uit biomassa. Die kan de bestaande raffinaderijen in, met behoud van alle producten die er ook zijn bij fossiele grondstoffen. Hiermee is vergroening van de petrochemie onder handbereik. En ook andere sectoren zijn betrokken, zoals landbouw en logistiek. Zo komt de samenleving in beweging.

De weerbarstigheid van de transitie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de lange time to market van de technologie. Vijftien tot twintig jaar onderzoek en nog eens vijftien tot twintig jaar tot toepassing in de markt. Daarom is nodig dat de overheid, samen met de markt en de maatschappij, een visie ontwikkelt hierop en die levend houdt. Een visie waar de mensen zich in herkennen, die begrijpelijk is door een heldere ratio. Een visie die ervoor zorgt dat de samenleving geduld opbrengt en de financiële ruimte biedt.

In de maatschappij zie ik een krachtige onderstroom van burgers en MKB die toe willen naar een groene economie. Laten we die kracht van de samenleving gebruiken! De overheid hoeft dan niet meer de aanjager te zijn, maar alleen nog maar de facilitator. Uiteindelijk moet de markt het doen.”

René Venendaal
CEO Biomass Technology Group

Zie ook