Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Sonja Borsboom

‘Naar regionalisatie van de landbouw’

“In de intensieve veehouderij, met de megastallen als exponent, is sprake van enorme milieubelasting uit de voedselproductie. Hier hebben we mineralenoverschotten, elders op de wereld raakt de grond uitgeput. Daarnaast zijn er de pijnpunten rond stank, verkeer, dierenwelzijn, gezondheid en landschap. De oplossing is regionalisering van de landbouw, het verlagen van de productiecapaciteit en sterk verbeterd dierenwelzijn.

Die omslag is moeilijk door de grote financiële belangen in de sector. Het is bovendien een sector die is vastgeroest in de ideeën van groter en meer. Maar er ligt ook een kans voor de boeren. De massaproductie die we in Nederland hebben, vind je ook in omringende landen. Omdat wij op zo’n klein oppervlak zitten, zullen we de concurrentieslag uiteindelijk verliezen. De concentratie van dieren blijft tot problemen leiden. Dus de boeren kunnen maar beter de kans grijpen om aan te sluiten bij de groeiende maatschappelijke vraag naar duurzame producten en meer dierenwelzijn. Ben je nou ondernemer of niet? Voorwaarde voor succes is dat de producten daadwerkelijk verbeteren. Dan heb je een verhaal en zal de consument ook bereid zijn een betere prijs te betalen.

De overheid kan bijdragen aan de omslag door de maatschappelijke kosten van de productie te verdisconteren in de prijzen. Zo creëer je een level playing field voor gangbare en duurzame landbouw. Daarnaast is een landelijke aanpak van belang; lagere overheden staan teveel onder invloed van de landbouwlobby voor een evenwichtige besluitvorming.”

Sonja Borsboom
Woordvoerder voormalig burgerinitiatief Megastallen Nee!

Zie ook