Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Tim van der Avoird

‘Van meer, meer, meer naar slimmer en beter

“Het Brabants mozaïek van krachtige steden te midden van prachtige landschappen dreigt te veranderen in een soort Randstad. De afgelopen decennia ontstond bij gemeenten de gewoonte steeds weer een nieuw weilandje in gebruik te nemen voor wonen en werken. Met als niet onbelangrijk nevendoel: het sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting. Gevolg is dat het buitengebied langzaam dichtslibt.

De grootste uitdaging om te komen tot duurzame ontwikkeling is de transitie van ‘meer, meer, meer’ naar ‘slimmer en beter’. Een krachtige en inspirerende visie is nodig om de ingesleten gewoontes te doorbreken. Met de Agenda van Brabant zet de provincie voor de komende decennia in op de ontwikkeling van Brabant als topregio voor kennis- en innovatie. Hier ligt onze kracht! Niet voor niets valt Brabant reeds in de hoogste categorie van het Innovation Scoreboard van de Europese Commissie.

We willen de hoogopgeleide kenniswerkers aantrekken die hierbij passen en ons nog meer verdiepen in de eisen die zij stellen aan hun woon-, werk- en recreatieomgeving. Zij wonen graag hoogstedelijk, dichtbij het werk. Ze fietsen wat meer of nemen vaker de trein. We zullen de geschikte leefomgevingen daarvoor moeten creëren. Herontwikkeling en hergebruik zijn daarbij sleutelwoorden. Strijp-S in Eindhoven, als een van de kloppende harten van de Brainport, is een interessant voorbeeld. Zo zien we er graag meer tot ontwikkeling komen in de grote Brabantse steden, via hoogwaardig openbaar vervoer slim en efficiënt met elkaar verbonden.”

Tim van der Avoird
Ruimtelijk strateeg bij provincie Noord-Brabant

Zie ook