Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Tjerk Wagenaar

‘Nieuwe omgevingswet vol groene kansen’

“De vernieuwing van het omgevingsrecht is van groot belang voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en een schonere leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de snelheid en ook de kwaliteit van de besluitvorming worden vergroot. Niet meer tien jaar oeverloos discussiëren, maar binnen een tot twee jaar besluiten nemen, waartegen geen beroep meer mogelijk is. Voorwaarde voor succes is dat vanaf het eerste moment alle belanghebbenden betrokken zijn, zoals beschreven in de Elverding-procedure. Die moet dan ook worden opgenomen in de wet.

Een tweede punt is het concept van de milieugebruiksruimte in de nieuwe Omgevingswet. We moeten de milieugebruiksruimte op een goede manier met elkaar verdelen en tegelijk stap voor stap de emissieplafonds verlagen. Het is van belang dat dit op het juiste schaalniveau wordt uitgewerkt en juridisch goed wordt verankerd, waarbij de rechten verhandelbaar zijn.

Voorts moet de nieuwe wet ruimte bieden voor innovatie. Bijvoorbeeld als de chemische industrie wil overstappen op het gebruik van biomassa, moeten tijdelijke overschrijdingen van de milieunormen toegestaan zijn om experimenten mogelijk te maken.

Tot slot liggen er kansen in het beter gebruikmaken van compensatie. Een fabriek mag dan bijvoorbeeld meer stikstof uit gaan stoten, als dat gecompenseerd wordt doordat het verkeer in de stad volledig schoon wordt. Er zijn veel van dit soort mooie voorbeelden. Bestuurders zouden het compensatiebeginsel vaker kunnen inzetten en er op een betere manier handen en voeten aan geven. Hier valt nog veel te winnen.”

Tjerk Wagenaar
Directeur Natuur & Milieu

Zie ook