Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Ton Venhoeven

‘Maak de openbare ruimte weer toegankelijk voor de voetganger’

“Verkeer en vervoer nemen nog steeds sterk toe. Ouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Vooral in krimpgebieden wordt de auto steeds meer gebruikt. Internetwinkelen zorgt voor een toename van het vrachtverkeer in woonwijken. De toenemende verkeersdrukte en onveiligheid zorgen ervoor dat steeds meer barrières ontstaan voor de voetgangers en de fietsers. Een mechanisme dat zichzelf versterkt, want juist doordat het al maar drukker wordt, nemen we steeds vaker de auto.

Doordat de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor het langzaam verkeer afneemt, neemt ook de toegankelijkheid van mensen tot elkaar af. Je ontmoet alleen de mensen met wie je een afspraak hebt en rijdt daar door het luchtledige naar toe. De mogelijkheid om spontaan iemand te ontmoeten op straat wordt steeds minder. Op straat spelen is vaak al helemaal niet meer mogelijk. Mensen worden beroofd van bepaalde vrijheden. Dit gaat ten koste van de leefkwaliteit van de stad en daarmee van de mentale gezondheid van mensen. De discussie over bereikbaarheid reikt zoveel verder dan de CO2– en geluidsproblematiek alleen.

Kortom, we kunnen de toenemende vraag naar mobiliteit niet blijven accommoderen met uitsluitend de auto. De uitdaging is om de verschillende vervoersmodaliteiten veel beter samen te laten werken. We moeten nieuwe netwerken ontwerpen die optimaal gebruikmaken van de combinatie van het spoornetwerk, het wegennetwerk, het fietsnetwerk en het voetgangersnetwerk. Locaties multimodaal bereikbaar maken. Toename van verkeer, gepaard met grotere toegankelijkheid met name voor langzaam verkeer, dat is de basis.”

Ton Venhoeven
Rijksadviseur Infrastructuur

Zie ook