Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Walter Kooy

‘Sturen op het economisch eigenbelang van actoren’

“Voor duurzame ontwikkeling op het gebied van natuur en landschap moeten we zoeken naar het eigenbelang van economische actoren. Eigenbelang is een heel inzichtelijk en betrouwbaar belang. Het is dan wel zaak het economisch belang op korte termijn te koppelen aan het belang op lange termijn. Inzichtelijk maken dat duurzaam ondernemen op lange termijn economisch gezien beter is dan op korte termijn wat verdienen en straks een hoge rekening gepresenteerd krijgen.

Een voorbeeld van een bedrijf dat al meer en meer zo lijkt te denken, is Unilever. Ze vragen zich af of de natuurlijke hulpbronnen die ze gebruiken duurzaam beschikbaar zullen zijn. En of het voedsel dat ze produceren dusdanig gezond en smakelijk is dat de consument het ook in de toekomst zal willen kopen.

De overheid kan deze omslag bevorderen door regelgeving te koppelen aan de economie van de actoren. Dus geen strafrechtelijke vervolging, maar economische consequenties bij niet-duurzaam handelen. Dat stuurt het gedrag bij vanuit welbegrepen eigenbelang. Dan hoeft de overheid vervolgens ook niet veel meer te regelen. Dat ontlast enorm. Je kan dan toe met een kleine, doelmatige overheid.

Daarnaast moet de overheid haar eigen beleid in economisch langetermijnperspectief plaatsen. Ook de overheid moet beseffen dat voorbijgaan aan de gevolgen voor de leefomgeving uiteindelijk veel duurder is. Want dan ontstaat op lange termijn niet alleen een ecologische, maar ook een financiële schuld.”

Walter Kooy
Directeur Nationaal Groenfonds

Zie ook