Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Natuurbeheer door multifunctionele landbouwbedrijven is verbonden met inkomsten uit andere activiteiten

Natuurbeheer is de meest voorkomende nevenactiviteit binnen de multifunctionele landbouw. Dit wordt combineert met andere activiteiten die meer bedrijfsomzet opleveren (Venema et al 2012)

Activiteiten van multifunctionele landbouwbedrijven

Activiteiten van multifunctionele landbouwbedrijven
Omzet van multifunctionele landbouwbedrijven

Omzet van multifunctionele landbouwbedrijven

Multifunctionele landbouwbedrijven verbinden stad en landelijk gebied met elkaar

Multifunctionele landbouwbedrijven blijken vaak te functioneren als gesprekspartner in groene gebiedsontwikkeling en vormen zo een soort katalysator voor nieuwe initiatieven (Gerritsen en Nieuwenhuizen, in prep.). Ze kunnen deze rol vervullen omdat ze via hun activiteiten de burger toegang tot het platteland geven en zo stad en platteland met elkaar verbinden. In Nederland doet ongeveer een vijfde van het totaal aantal landbouwbedrijven aan multifunctionele landbouw (Venema et al., 2012). Naast hun agrarische activiteiten oefenen ze één of meerdere nevenactiviteiten uit, zoals zorglandbouw, recreatie, kinderopvang, educatie, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of de verkoop van producten op het bedrijf. Juist de combinatie van nevenactiviteiten naast productie biedt meerwaarde voor de bedrijven (Oostindie et al., 2011). Een verdere professionalisering van multifunctionele landbouwbedrijven vindt plaats, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties die de bedrijven ondersteunen, zoals rondom boerderijverkoop (Landwinkel Coöperatie), de agrarische natuurverenigingen en een coöperatie rondom zorgboerderijen (Coöperatie Boer en Zorg). Dit maakt het aannemelijk dat zij in de toekomst nog beter in staat zullen zijn om stad en landelijk gebied met elkaar te verbinden.

Referenties

Verantwoordelijk instituut

Alterra – Wageningen UR

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Gerritsen, A.L. en Nieuwenhuizen, W. Potenties van zelfsturing door agrariërs voor natuur en landschap. In prep.

Opmerking

Gebaseerd op onderzoek van Venema et al (2012) en Oostindie et al (2011). Figuren zijn gemaakt op basis van informatie van Venema et al (2012)

Betrouwbaarheid

Venema et al (2012) baseren zich op de CBS landbouwtellingen; Oostindie et al (2011) hebben enquetes gehouden op 120 multifunctionele landbouwbedrijven in 6 regio’s; aanvullend zijn interviews gehouden.