Balans van de Leefomgeving

Ecologische netwerken in Europa

Naast de verplichte aanwijzing van Natura 2000 gebieden hebben veel Europese landen ruimere ecologische netwerken aangewezen. Nederland scoort met een oppervlakte van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die ongeveer 14% van het land beslaat onder het gemiddelde. Met name Oost-Europese landen kennen omvangrijke ecologische netwerken. Aan de andere kant is slechts 10% van Duitsland als ecologisch netwerk aangewezen.

Oppervlakte ecologische netwerken en Natura2000

Oppervlakte ecologische netwerken en Natura2000

Overlap tussen EHS en Natura 2000

In Nederland liggen de Natura 2000 gebieden ingebed in de Ecologisch Hoofdstructuur. In andere lidstaten zjin de Natura 2000-gebieden niet per se onderdeel van het ecologisch netwerk van dat land, wel is, met uitzondering van Duitsland, de oppervlakte Natura 2000 lager is dan de oppervlakte van het nationale ecologische netwerk. In hoeverre de twee beleidscategorieën overlappen varieert per land.

Beleidscontext

In een aantal Europese landen – wordt net als in Nederland- gewerkt aan de realisatie van een ecologisch netwerk. Hoewel er verschillen zijn in de doelstelling van de netwerken, financiering en interpretatie van het begrip ecologisch netwerk is het onderliggende concept vergelijkbaar (Jongman et al, 2004) . De realisatie van een ecologisch hoofdstructuur is geen internationale of Europese afspraak. Wel wordt in de nieuwe Biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie ‘Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 ‘ het belang van ‘groene infrastructuur’ benadrukt.
Ook Artikel 10 van de Habitatrichtlijn onderstreept het belang van verbindende landschapselementen voor de ecologische samenhang van de Natura 2000 gebieden.

Referenties

  • Rob H.G. Jongman, Mart Külvik, Ib Kristiansen, 2004. European ecological networks and greenways. Landscape and Urban Planning. Volume 68 , 305-319.

Relevante informatie

Naam van het gegeven

Ecologisch netwerken in Europa

Omschrijving

Oppervlakte van ecologische netwerken op basis van literatuurbronnen

Verantwoordelijk instituut

Alterra. Auteur: Vanya Simeonova

Berekeningswijze

Gegevens zijn verzameld op basis van diverse publicaties (zie onder achtergrondsliteratuur)

Geografisch verdeling

Landen of regio’s in Europa

Achtergrondliteratuur

Bronnen voor de data:”University of Life Sciences presentation; Integrating Biodiversity Conservation and Sustainable UseLessons Learned From Ecological Networks, Bennet, G., IUCN report ; IUCN report, Kalev SEPP, Are Kaasek, 2002, Development of National EcoNets in the Baltic countries in the framework od PEEN”http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript210.pdfhttp://www.eea.europa.eu/soer/countries/hr/soertopic_view?topic=biodiversity; http://www.dzzp.hr/eng/ecological-networks/national-ecological-network/national-ecological-network-339.htmlhttp://www.ios.edu.pl/biodiversity/9e/opb4a.htm; IUCN report, Kalev SEPP, Are Kaasek, 2002, Development of National EcoNets in the Baltic countries in the framework od PEENIUCN report Implementation of N2000 in New Member states of SEE, 2005;http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk; http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=en&sec=2; http://www.seps.sk/zp/iucn/eng/projekty/nnp/6.htmhttp://biodiversity.europa.eu/countries_and_networks/hungary/bap/action?id=A1_2_3; www.kvvm.hu (Ministry of Environment and Water; IUCN report Implementation of N2000 in New Member states of SEE, 2005; http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/publikaciok/FACTS%20%26%20FIGURES%20OF%20PROTECTED%20SITES%20IN%20HUNGARY.pdf; http://www.eea.europa.eu/soer/countries/hu/soertopic_view?topic=biodiversityhttp://www.ecnc.org/programmes/green-infrastructure-completed-projects?action=detail&id=59; State of Nature and the Landscape in the Czech Republic – Report 2009Mrs. Fabienne Allag Dhuisme (Ministry of Sustainable Development, France) Responsible for the TVB networkwww.biodiversityindicators.be (2009), Land use, Housing and Immovable Heritage Department (RWO)http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/Federal Agency for Nature Conservation, Bonn; http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript210.pdf

Opmerking

De informatie over de oppervlaktes is gedaan op basis van de data verstrekt in de rapporten of middels contactpersonen. Het is niet altijd duidelijk hoe de grote wateren en kustzones meegerekend worden

Betrouwbaarheid

Goed – merendeel gebaseerd op officiële publicaties.