Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Luchtverontreiniging

De doelstellingen voor de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen worden naar verwachting gehaald

De uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen ligt in 2020 waarschijnlijk eveneens onder de vanaf 2010 geldende Europese emissieplafonds. Alleen bij ammoniak is er vanwege de onzekerheidsbandbreedte onzekerheid of de uitstoot onder het plafond uitkomt.

Europese luchtkwaliteitsnormen vrijwel overal haalbaar

Door Europese maatregelen worden auto’s steeds schoner. Ook dalen de emissies van de industrie. Hierdoor zal op veel plaatsen tijdig worden voldaan aan de Europese normen voor PM10, PM2.5 en NO2. Ook als aan de normen voldaan is, blijft er echter sprake van aanzienlijke gezondheidseffecten door slechte lucht, met name langs drukke wegen.