Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Uitstoot van de luchtverontreinigende stoffen daalt tot onder de 2010-emissieplafonds

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

De Europese emissieplafonds die de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen moeten verlagen en waaraan vanaf 2010 moet worden voldaan, zijn voor zwaveldioxide, ammoniak en vluchtige organische stoffen gehaald (RIVM, 2012). De uitstoot van stikstofoxiden ligt in 2011 net onder het Europese plafond (voorlopige cijfers).

Uitstoot van verzurende stoffen, NMVOS en fijn stof is sterk gedaald

Uitstoot van verzurende stoffen, NMVOS en fijn stof is sterk gedaald

De uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen valt waarschijnlijk binnen de Europese emissieplafonds van 2010

Naar verwachting is de uitstoot van de vier lucht-verontreinigende stoffen die onder de Europese emissierichtlijn vallen (stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2) en niet-methaan-vluchtige organische stoffen (NMVOS) in 2020 lager dan de Europese emissieplafonds die vanaf 2010 gelden.
Dit geldt zowel bij de uitvoering van (alleen) het vastgestelde beleid als ook bij het voorgenomen beleid (waaronder de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 130 kilometer per uur).
Bij ammoniak ligt de geraamde middenwaarde onder het emissieplafond, maar is gezien de onzekerheden niet zeker dat de uitstoot onder het emissieplafond uitkomt. In de doorkijk tot 2030 blijft de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen na 2020 stabiel.
Of de uitstoot van deze luchtverontreinigende stoffen ook onder eventuele nieuwe plafonds vanaf 2020 ligt is niet onderzocht. Voor fijn stof zijn er nog geen Europese emissieplafonds.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Martijn Verdonk