Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Duurzame voedselvoorziening vraagt om produceren met meer aandacht voor natuur, dierenwelzijn en antibioticagebruik en minder consumptie van dierlijke eiwitten

De productie en consumptie van voedsel gaat gepaard met een grote inzet van hulpbronnen zoals water, land, energie en antibiotica. Bij de verduurzaming van de voedselketen bestaat er een spanning tussen efficiënt en ‘zorgvuldig’ willen produceren. De huidige concurrentie op prijs sluit vooral aan bij een efficiënte productie en is op termijn lastig vol te houden. Bij zorgvuldig produceren ligt een zwaarder accent op  dierenwelzijn, antibioticagebruik en natuur- en landschapskwaliteit; deze manier van produceren biedt kansen voor delen van de Nederlandse agro-foodsector om te concurreren op kwaliteit.

Om een duurzaam voedselsysteem te stimuleren is het essentieel dat de overheid:

  • duidelijk stelling neemt over het maatschappelijk belang van een duurzaam voedselsysteem;
  • innovaties in de agroketen bevordert, via het topsectorenbeleid maar ook daarbuiten;
  • consumentenkeuzes beïnvloedt in de richting van minder dierlijke eiwitconsumptie en voedselverspilling.