Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Stedelijke gebiedsontwikkeling: nieuw omgevingsrecht nodig voor meer flexibiliteit

Het afgelopen decennium zijn veel gebieden in steden (her)ontwikkeld en gerenoveerd. De aanzienlijke daling van het aantal wijken en buurten waarin mensen ontevreden zijn over hun directe woonomgeving, is waarschijnlijk een aanwijzing voor het succes van deze ingrepen. Door de crisis maar ook door een afvlakkende demografische ontwikkeling veranderen de omstandigheden voor stedelijke gebiedsontwikkeling en wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen omdat de rolverdeling tussen gemeenten, projectontwikkelaars en bewoners aan het veranderen is.

Het huidige omgevingsrecht met milieunormen werkt in het algemeen goed. Desondanks biedt de herziening van het omgevingsrecht  handvatten om problemen bij het (her)ontwikkelen van (stedelijke) gebieden aan te pakken:

  • gemeenten stimuleren om waar nodig partijen meer te bewegen tot oplossingen voor complexe of vastgelopen gebiedsontwikkelingen. Dit kan worden bevorderd door decentrale overheden  meer ruimte te geven om de over-all kwaliteit van de lokale leefomgeving te verbeteren.
  • plannen voor gebiedsontwikkeling in de ontwerpfase globaal invullen en de details pas bij de einduitwerking meenemen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de loop der jaren.