Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Beleidsinzet beïnvloeding voedselconsumptie

Alleen als consumenten bereid zijn om andere keuzes te maken en meer te betalen voor duurzame producten, is het voor partijen aan de productiekant rendabel om in verduurzaming te investeren. Daarnaast speelt consumentengedrag een belangrijke rol bij het tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van de dierlijke eiwitconsumptie. De beleidsinzet gericht op beïnvloeding van de voedselconsumptie blijft echter ver achter bij de beleidsinzet en subsidiebedragen die gemoeid zijn met verduurzaming van de productie.

Overheid is terughoudend met beïnvloeding consumenten

Onder ketenpartijen is er over het algemeen een groot besef van de noodzaak tot verduurzaming en zijn diverse initiatieven, zoals het ‘Beter Leven’ kenmerk, tot stand gekomen. Onder consumenten echter, is het besef van verduurzaming nog niet breed doorgebroken. Hoewel de Toekomstvisie Duurzame Veehouderij en de Nota Duurzaam Voedsel heldere ambities hebben geformuleerd over verduurzaming van de voedselconsumptie, is de overheid in de praktijk terughoudend met het beïnvloeden van consumptiegedrag.

Consumptiegedrag belangrijke factor in verduurzaming voedselsysteem

Voor het realiseren van de ambities gericht op verduurzaming van het voedselsysteem zijn bewustwording en gedragsverandering van de consument belangrijke elementen. In de huidige beleidscontext worden boeren en andere ketenpartijen geacht hun investeringen in een zorgvuldiger productie via de markt terug te verdienen. Alleen als consumenten bereid zijn om andere keuzes te maken en meer te betalen voor duurzame producten, is het voor partijen aan de productiekant rendabel om in verduurzaming te investeren. Daarnaast speelt consumentengedrag een belangrijke rol bij het tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van de dierlijke eiwitconsumptie. Ook dit vraagt een gedragsverandering die niet vanzelfsprekend is, en waarbij de overheid ondersteuning kan bieden.