Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2014

Mobiliteit – Opmerkelijke ontwikkelingen

De Mitsubishi Outlander PHEV is met meer dan 12.000 stuks de best verkochte elektrische auto. Het aandeel elektrische auto’s (semi, volledig of hybride) in de nieuw verkochte auto’s is nog beperkt. Door de vergroening van de autobelastingen is sinds 2007 tot 1,5 miljard euro per jaar minder bpm opgehaald.

Het aandeel elektrische voertuigen in het totale wagenpark in Nederland is hoog ten opzichte van de andere Europese landen.

Het Rijk stimuleerde de aanschaf van zuinige en (semi-)elektrische auto’s succesvol, maar tegen een hoge prijs

De aanschaf van zuinige personenauto’s wordt sinds 2006 gestimuleerd via belastingvoordelen op de aanschafbelasting (bpm), de wegenbelasting (mrb) en de fiscale bijtelling voor zakenauto’s. Vanaf 2010 gold voor de zuinigste auto’s op de markt zelfs een vrijstelling van de bpm en de mrb. Onder invloed van deze stimulering is het aanbod van zuinige automodellen snel toegenomen en zijn in Nederland in korte tijd veel zuinige auto’s verkocht. Nederland is inmiddels koploper in Europa in het aantal verkochte zuinige auto’s met een lage CO2-uitstoot. De toegenomen verkoop van belastingvrije auto’s leidde tot een flinke daling van de belastinginkomsten: de jaarlijkse bpm-opbrengsten zijn hierdoor sinds 2006 met 1 à 1,5 miljard euro gedaald. Deze daling staat nog los van het effect van de economische crisis op de autoverkoop. De CO2-uitstoot van de nieuw gekochte privéauto’s was ongeveer 2 procent lager dan de uitstoot van de auto’s die zouden zijn verkocht als de fiscale regeling niet had bestaan. Dit is de helft van wat vooraf werd verwacht. Enerzijds hebben deze tegenvallende resultaten te maken met – zoals gezegd – de CO2-reductie, die in de praktijk lager is dan de testresultaten (op papier) aangeven. Anderzijds heeft het belastingvoordeel geleid tot extra autoverkoop.

Ook de verkoop van (semi-)elektrische auto’s is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen onder invloed van de belastingkortingen. Zo gold voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer tot eind 2013 een nultarief in de fiscale bijtelling: zakelijke automobilisten die hun auto ook voor privédoeleinden gebruiken, hoeven gedurende vijf jaar geen bijtelling te betalen. Ondernemers konden bovendien profiteren van een stapeling van diverse fiscale stimuleringsmaatregelen. De grote fiscale voordelen leidden tot een onverwacht sterke stijging van de verkoop van (semi-)elektrische auto’s.