Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2014

Aantal huishoudens met betaalrisico’s sinds 2002 verdubbeld

Het aantal huishoudens met een betaalrisico is verdubbeld in de periode 2002-2012. In 2012 hadden circa 380.000 huurders en circa 126.000 eigenaren-bewoners een besteedbaar inkomen dat feitelijk ontoereikend was voor de netto huur- of hypotheeklasten en de meest basale, noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud. Dergelijke huishoudens lopen een risico dat zij op een gegeven moment de hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. De toename van het aantal en aandeel huishoudens met een betaalrisico betekent evenwel niet dat de betaalbaarheid van het wonen verder onder druk is komen te staan. De oorzaak van de toenemende betaalrisico’s moet worden gezocht in een combinatie van koopkrachtontwikkelingen, woonlastenontwikkelingen en ontwikkelingen in de prijs van overige consumptiegoederen.

Toenemend aantal huishoudens ‘onder water’

Sinds het begin van de crisis in 2007 staan de koopwoningen van een toenemend aandeel huishoudens ‘onder water’. Deze huishoudens hebben een hogere hypotheekschuld dan de verwachte verkoopwaarde van de woning. De mate waarin de woningen onder water staan varieert regionaal fors. Waar in een regio als Zeeuws Vlaanderen circa 15 procent van de koopwoningen onder water stond in 2012, gold dit voor 30 procent of meer van de koopwoningen in Amsterdam en Flevoland..