Balans van de Leefomgeving

Bouwkundige conditie woningvoorraad is goed

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Circa 98 procent van alle woningen in Nederland blijkt in goede tot uitstekende conditie te verkeren. In de particuliere huursector zijn iets meer woningen met een matige tot redelijke conditie dan in de sociale huur en koopsector en juist minder woningen met een uitstekende conditie.

Bouwkundige conditie woningvoorraad naar eigendom en woningtype 2012

Bouwkundige conditie woningvoorraad naar eigendom en woningtype 2012
Bouwkundige conditie woningvoorraad naar bouwjaar 2012

Bouwkundige conditie woningvoorraad naar bouwjaar 2012

Bouwkundige conditie woningvoorraad is goed

Circa 98 procent van alle woningen verkeert in goede of uitstekende bouwkundige conditie. In de particuliere huursector zijn iets meer woningen met een matige tot redelijke conditie te vinden dan in de sociale huur en koopsector en juist minder woningen met een uitstekende conditie.

Van recent gebouwde woningen is het aandeel woningen met een uitstekende conditie hoger dan van eerder gebouwde woningen. Van de vooroorlogse woningen is 59 procent in uitstekende conditie, van de woningen gebouwd na 2000 is dit 98 procent.

Tevredenheid over de staat van onderhoud van de woning blijft hoog

Van alle huishoudens in Nederland was in 2012 79 procent tevreden over de onderhoudsstaat van de woning. Van de eigenaren-bewoners was 89 procent van mening dat de woning goed is onderhouden. Onder de huurders lag dit percentage met 64 procent een stuk lager. Deze mening over de onderhoudsstaat van de woning is in de loop der jaren niet veel veranderd, al is de tevredenheid over het onderhoud van de woning tussen 2009 en 2012 iets afgenomen. Dit geldt zowel in de huur- als in de koopsector.

Referenties

  • WoON 2012 (door PBL bewerkte gegevens)

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteurs: Frank van Dam en Joost Wegstapel