Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2014

Bijna alle huishoudens zijn tevreden over hun woning

In 2012 is 89 procent van de huishoudens tevreden tot zeer tevreden met de eigen woning. Met name eigenaren-bewoners blijken tevreden. Bijna alle eigenaren-bewoners (95 procent) geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun woning.

Waardering van de woning, 1998-2012

Waardering van de woning, 1998-2012

Bijna 90 procent van de huishoudens is tevreden over de woning

In 2012 is 89 procent van de huishoudens tevreden tot zeer tevreden met de eigen woning. Met name eigenaren-bewoners blijken tevreden. Bijna alle eigenaren-bewoners (95 procent) geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun woning. Dit aandeel is in de loop van de jaren niet veel veranderd. Het aandeel eigenaren-bewoners dat zeer tevreden is met de woning is de afgelopen jaren wel afgenomen van 63 procent in 2006 tot 54 procent in 2012.
Eigenaren-bewoners zijn aanmerkelijk beter te spreken over hun woning dan huurders. Maar ook onder de huurders geeft nog 80 procent aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de woning. Ook dit aandeel is in de loop van de jaren stabiel gebleven.

Referenties

  • WBO/WoON 1998-2012 (door PBL bewerkte gegevens)

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteurs: Frank van Dam en Joost Wegstapel