Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2014

Wonen – opmerkelijke ontwikkelingen

De betaalrisico’s zijn toegenomen onder woningeigenaren, maar vooral onder huurders. De Randstad en het noorden van het land kennen het grootste aandeel huishoudens met een betaalrisico. Daarnaast daalde het aandeel (en het aantal) huishoudens met hoge inkomens in de sociale huursector tussen 2009 en 2012. In de koopsector heeft 23 procent van de woningeigenaren een potentiële restschuld (bij verhuizen), bij jongvolwassenen loopt dit op tot bijna 60 procent.

http://data.pbl.nl/api/embed/infographic/258x_lb14.png

Betaalrisico’s vooral onder huurders toegenomen

Door de economische crisis lopen steeds meer bewoners het risico dat ze hun huur of hypotheeklasten niet kunnen betalen, doordat het besteedbaar inkomen van huurders of woningeigenaren feitelijk ontoereikend is voor de netto huur- of hypotheeklasten en voor de meest basale, noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud. In de afgelopen tien jaar is het aantal huishoudens met betaalrisico’s verdubbeld. Vooral de situatie voor huurders is verslechterd. Het aandeel huurders met een betaalrisico liep op tot 13 procent in 2012. Daarentegen is het aandeel eigenarenbewoners met een betaalrisico vrij stabiel. Eigenaren-bewoners met een betaalrisico zullen bezuinigen op het onderhoud van de woning, wat de kwaliteit van de woning voorraad niet ten goede komt. Bovendien kan een slecht onderhouden woning de prijs van de woning zelf drukken, maar ook de prijs van soortgelijke woningen in de directe omgeving.

Toenemend aantal huishoudens ‘onder water’

Sinds het begin van de crisis in 2007 staan de koopwoningen van een toenemend aandeel huishoudens ‘onder water’. Deze huishoudens hebben een hogere hypotheekschuld dan de verwachte verkoopwaarde van de woning. De mate waarin de woningen onder water staan varieert regionaal fors. Waar in een regio als Zeeuws Vlaanderen circa 15 procent van de koopwoningen onder water stond in 2012, gold dit voor 30 procent of meer van de koopwoningen in Amsterdam en Flevoland.