Balans van de Leefomgeving

Woningbouw in 2012 op laagste punt sinds 1950

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Sinds 1971 zijn er 4 miljoen woningen gebouwd in Nederland. De bouwproductie is sindsdien afgenomen. Het aantal opgeleverde woningen in 2012 is het laagste sinds 1950.

Ontwikkeling nieuwbouw in Nederland 1926-2013

Ontwikkeling nieuwbouw in Nederland 1926-2013
Ontwikkeling nieuwbouw vs. jaarlijkse huishoudensgroei 1970-2013

Ontwikkeling nieuwbouw vs. jaarlijkse huishoudensgroei 1970-2013
Verandering van woningvoorraad naar eigendom

Verandering van woningvoorraad naar eigendom

Steeds minder woningen gebouwd sinds 1970

Sinds 1971 zijn er 4 miljoen woningen gebouwd in Nederland. De bouwproductie is sinds het begin van de jaren 70 afgenomen. In 1973 werden er nog ruim 155.000 woningen gebouwd. De cijfers voor 2012 laten met 49.000 gebouwde woningen een diepterecord zien sinds 1950.
Sinds het begin van de jaren 70 laat de dalende nieuwbouwtrend een aantal golfbewegingen zien die de conjuncturele ontwikkelingen volgen. Zo is de nieuwbouwproductie in 2010 fors afgenomen als gevolg van de huidige economische crisis. Maar de dalende nieuwbouwtrend hangt vooral samen met de afvlakkende huishoudensgroei in Nederland.

Bouw en sloop

Sinds 1971 zijn er bijna 4 miljoen woningen gebouwd in Nederland. In dezelfde periode zijn er in totaal 610.000 woningen aan de voorraad onttrokken. Dit betreft vooral de sloop van woningen. Dat zijn er gemiddeld zo’n 15.000 per jaar. In de eerste jaren van het nieuwe millennium is het aantal gesloopte woningen per jaar toegenomen met als piek in 2007. In dat jaar zijn er zo’n 24.000 woningen gesloopt.

Vooral woningen gesloopt – en vervangen – in de grote steden

Het aantal onttrekkingen aan de voorraad verschilt regionaal sterk. In absolute zin hebben in de regio’s in Flevoland sinds 1971 de minste woningen gesloopt.
De meeste woningen zijn gesloopt in de grootstedelijke regio’s Rijnmond, Amsterdam en de Agglomeratie Den Haag. In Rijnmond gaat het zelfs om meer dan 100.000 woningen. Hier is overigens sprake geweest van vervangende nieuwbouw (herstructurering).

Ook in relatieve zin (als aandeel van de voorraad) blijken in deze regio’s sinds 1971 veel woningen te zijn gesloopt. Daarnaast zijn er relatief veel woningen in de provincie Groningen gesloopt. In de regio Delfzijl zijn in de periode 1971-2011 jaarlijks gemiddeld bijna 6 op de 1000 woningen gesloopt.

Referenties

  • CBS Statline; ABF Combimonitor (SysWov)

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteurs: Frank van Dam en Joost Wegstapel