Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2014

Steeds meer leegstand knaagt aan kwaliteit woonomgeving

De leegstand van winkels en kantoren neemt toe. Doordat dit verloedering in de hand werkt, knaagt dit aan de kwaliteit van de woonomgeving. Niettemin is de tevredenheid van bewoners met de kwaliteit van de leefomgeving vrij hoog, al daalt deze de laatste jaren licht.

Leegstand woningen, winkels en kantoren

Van de 7,3 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2012 bijna 348 duizend leeg. Dat is bijna 5 procent van de woningen. Daarnaast is er in Nederland sprake van een overaanbod van winkelvastgoed. Gemiddeld staat 7,8 procent van het winkelvloeroppervlakte leeg en dit percentage stijgt sinds 2008 (5,5 procent). De regionale verschillen in leegstand van winkels zijn overigens groot. Met name buiten de Randstad vinden we regio’s met veel leegstand. Oost-Groningen, Zuidwest-Overijssel, Flevoland-Midden en Zuid-Limburg hebben meer dan 11 procent winkelleegstand. In de meeste van deze regio’s is de demografische krimp een belangrijke oorzaak van de winkelleegstand.
Ook de leegstand van kantoren is de afgelopen jaren gestaag opgelopen. Het kantelpunt lag hier rond de eeuwwisseling, op het moment dat de nieuwbouw piekte. De leegstand is in 2013 opgelopen tot bijna 16 procent.

Hoge tevredenheid met de woonomgeving

Een overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens (84 procent) is tevreden over de woonomgeving. In deze tevredenheid is sinds 1998 niet veel veranderd, al is de tevredenheid van eigenaren-bewoners sinds 1998 enigszins afgenomen. In 1998 was 91 procent van de eigenaren-bewoners tevreden tot zeer tevreden met de woonomgeving, in 2012 lag dit aandeel op 88 procent. Van de huurders was in 1998 80 procent tevreden tot zeer tevreden. In 2012 is dit aandeel iets gedaald tot 78 procent.