Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2016

Over de Balans 2016

De Balans van de Leefomgeving wordt tweejaarlijks uitgebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als onderdeel van de wettelijke taak om kabinet en parlement te informeren over de staat van de leefomgeving en het gevoerde leefomgevingsbeleid te evalueren. De Balans voor de Leefomgeving 2016 bestaat uit twee delen. Ten eerste is er ‘het boek’ van de Balans met daarin een beschrijving van de staat van de leefomgeving voor negen thema’s en een analyse van de staat van het leefomgevingsbeleid. Dit boek is als pdf te downloaden .

Ten tweede is er de ‘digitale Balans’ – deze website – met het overzicht van voor de leefomgeving relevante beleidsdoelen. Het overzicht laat zien in welke mate deze doelen naar verwachting worden bereikt bij de uitvoering van vastgesteld en voorgenomen beleid. De door PBL geconstateerde mate van doelbereik wordt onderbouwd met achterliggende indicatorpagina’s die een uitgebreide toelichting op de voortgang en mate van doelbereik geven.

Colofon

Kernteam Balans

Melchert Reudink, Niels Sorel en Kees Schotten

Supervisie

Pieter Boot, Frank Dietz, Ton Manders en Ries van der Wouden

Coördinatie website

Kees Schotten (kees.schotten@pbl.nl) en Laurens Brandes

Advisering, techniek, communicatie van de website

Jeroen Dolmans

Projectsecretaris Balans

Inge Jansen

Inhoudelijke bijdragen

Hans van Amsterdam, Wim Blom, Gertjan van de Born, Irene Bouwma, Marnix Breedijk, Frank van Dam, Joep Dirkx, Martha van Eerdt, Ron Franken, Frank van Gaalen, Gerben Geilenkirchen, Janien van der Greft, Edgar van der Grift, Carola de Groot, Aldert Hanemaaijer, Arjen van Hinsberg, Joost Knoop, Robert Koelemeijer, Sonja Kruitwagen, Hans Nijland, Jeroen Peters, Frank van Rijn, Trudy Rood, Jan Ros, Marlies Sanders, Marian van Schijndel, Kees Schotten, Sietske van der Sluis, Winand Smeets, Michel Traa, Pim Vugteveen, Wieger Wamelink.

Beeldredactie

Marian Abels-Van Overveld, Filip de Blois, Jacqueline van Eijk, Raymond de Niet, Jan de Ruiter en Allard Warrink.

Overnemen van informatie van deze website

Grafieken, kaarten en tabellen mogen worden overgenomen en de tekst geciteerd, op voorwaarde van bronvermelding:

PBL (2016), Titel webartikel; Website Balans van de Leefomgeving 2016. www.pbl.nl/balans2016. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.