Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2017

Over de Tussenbalans 2017

De Eerste Kamer heeft het PBL en SCP gevraagd om elk, net als het CPB al doet, jaarlijks in september te rapporteren over actuele ontwikkelingen op het gebied van respectievelijk de
leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door in tussenliggende ‘niet-Balans-jaren’ rond Prinsjesdag de digitale Balans te actualiseren en te rapporteren over de meest in het oog springende ontwikkelingen.
Lees meer in de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017, zie: Tussenbalans Leefomgeving (PDF, 2 MB).

Colofon

Projectteam

Hiddo Huitzing, Laurens Brandes, Jacqueline van Eijk en Olav-Jan van Gerwen.

Supervisie

Ton Manders, Pieter Boot, Frank Dietz en Ries van der Wouden

Advisering, techniek, communicatie van de website

Jeroen Dolmans

Inhoudelijke bijdragen

Jeannette Beck, Albert Bleeker, Martha van Eerdt, Martijn Eskinasi, Ron Franken, Rob Folkert, Aldert Hanemaaijer, Hans Hilbers, Sonja Kruitwagen,Dorien Manting, Jeroen Peters, Otto Raspe, Frans Schilder, Winand Smeets, Niels Sorel, Michel Traa, Marijke Vonk, Pim Vugteveen, Henk Westhoek, Anet Weterings en Keimpe Wieringa.

Beeldredactie

Marian Abels-Van Overveld, Filip de Blois, Raymond de Niet, Jan de Ruiter en Allard Warrink.

Overnemen van informatie van deze website

Grafieken, kaarten en tabellen mogen worden overgenomen en de tekst geciteerd, op voorwaarde van bronvermelding:

PBL (2017), Titel webartikel; Website Balans van de Leefomgeving. www.pbl.nl/balans2017. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.