Balans van de Leefomgeving

Ruimtelijke economie

Toenemende sociaaleconomische verschillen tussen regio’s

Stedelijke regio’s zijn belangrijk voor economische groei. Het rijksbeleid speelt daarop in, bijvoorbeeld met de Agenda Stad, gericht op het versterken van de concurrentiekracht van steden. Omdat de groei van steden niet overal gelijk is en er ook krimp optreedt, worden de sociaaleconomische verschillen binnen en tussen steden en regio’s in Nederland groter. In de Balans van de Leefomgeving 2016 is gesteld dat het in de eerste plaats belangrijk is om te onderzoeken welke maatschappelijke problemen dit oplevert. Het PBL heeft op de website De verdeelde triomf de cijfers over de ontwikkeling van de banengroei en sociaaleconomische ongelijkheid in de 22 stadsgewesten geactualiseerd tot en met 2014.

Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid

Lees meer in de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017, hoofdstuk Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid. Zie: Ruimtelijke economie (PDF, 2 MB).

Evaluatie van het beleid

Er zijn geen doelbereikindicatoren voor Ruimtelijke economie.