Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving 2018

Balans van de Leefomgeving 2018
Op 6 september 2018 is de Balans van de Leefomgeving 2018 overhandigd aan Staatsecretaris Stientje van Veldhoven tijdens de Nacht van de Leefomgeving.

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit. Dit is een rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte. Daarnaast evalueert de Balans in hoeverre de leefomgevingskwaliteit die parlement en regering zich ten doel hebben gesteld tijdig wordt bereikt. De thema’s die aan bod komen zijn energie en klimaat; landbouw en voedsel; natuur; water; gezonde leefomgeving; mobiliteit; ruimtelijke economie; wonen en circulaire economie.

Nederland duurzaam vernieuwen

Zowel het klimaat- als het landbouwbeleid is in een beslissende fase beland, zo concludeert het PBL in de Balans van de Leefomgeving 2018. De opgaven voor de leefomgeving blijven groot. Nederland kent een te hoge uitstoot van broeikasgassen om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, delen van de landbouw lopen hard tegen maatschappelijke en ecologische grenzen aan en de biodiversiteit staat sterk onder druk.

Een grote uitdaging voor de diverse overheden en maatschappelijke partners is om in de komende jaren gezamenlijk de schouders te zetten onder het duurzaam vernieuwen van Nederland. Dat vergt het ontwikkelen van beleid dat tegelijkertijd heldere kaders geeft voor zowel de korte als de lange termijn én flexibel genoeg is om in te spelen op isselende verlangens en omstandigheden.

Aanvullende informatie bij Balans

De Balans voor de Leefomgeving 2018 bestaat uit een gedrukte publicatie die de belangrijkste overkoepelende en thematische conclusies samenvat. De website van de Balans bevat een overzicht van de kwantitatieve doelen die de Rijksoverheid voor de leefomgeving hanteert. Tevens bevat de website een evaluatie of deze doelen voor milieu, natuur of ruimte naar verwachting worden gerealiseerd na uitvoering van het vastgestelde beleid. Boek en website zijn nauw met elkaar verbonden en moeten in samenhang worden gebruikt.