Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2018

Over de Balans 2018

De Balans van de Leefomgeving wordt uitgebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als onderdeel van de wettelijke taak om kabinet en parlement te informeren over de staat van de leefomgeving en het gevoerde leefomgevingsbeleid te evalueren. De Balans voor de Leefomgeving 2018 bestaat uit twee delen. Ten eerste is er ‘het boek’ van de Balans met daarin een beschrijving van de staat van de leefomgeving voor negen thema’s en een analyse van de staat van het leefomgevingsbeleid. Dit boek is als pdf te downloaden .

Ten tweede is er de ‘digitale Balans’ – deze website – met het overzicht van voor de leefomgeving relevante beleidsdoelen. Het overzicht laat zien in welke mate deze doelen naar verwachting worden bereikt bij de uitvoering van vastgesteld en voorgenomen beleid. De door PBL geconstateerde mate van doelbereik wordt onderbouwd met achterliggende indicatorpagina’s die een uitgebreide toelichting op de voortgang en mate van doelbereik geven.

Colofon

Kernteam Balans

Petra van Egmond, Hans Elzenga, Martijn Spoon

Supervisie

Keimpe Wieringa, Hans Mommaas, Dorien Manting, Hiddo Huitzing en Ton Dassen

Digitale Balans 2018

Martijn Spoon (martijn.spoon@pbl.nl) en Jacqueline van Eijk

Advisering, techniek, communicatie van de website

Jeroen Dolmans

Projectsecretaris Balans

Thelma van den Brink

Inhoudelijke bijdragen

Petra van Egmond, Hans Elzenga, Edwin Buitelaar, Martha van Eerdt, Martijn Eskinasi, Ron Franken, Frank van Gaalen, Aldert
Hanemaaijer, Wim Blom, Hans Hilbers, Guus de Hollander, Hans Nijland, Jan Ritsema van Eck, Trudy Rood, Jan Ros, Frans Schilder, Martijn Spoon, Gabrielle Uitbeijerse, Michel Traa, Maarten van Schie, Ries van der Wouden, Marijke Vonk, Pim Vugteveen (allen PBL) en Martin Goossen (WUR Wot)

Beeldredactie

Marian Abels-Van Overveld, Filip de Blois, Jacqueline van Eijk, Raymond de Niet, Jan de Ruiter en Allard Warrink.

Overnemen van informatie van deze website

Grafieken, kaarten en tabellen mogen worden overgenomen en de tekst geciteerd, op voorwaarde van bronvermelding:

PBL (2018), Titel webartikel; Website Balans van de Leefomgeving 2018. www.pbl.nl/balans2018. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.