Balans van de Leefomgeving

Consumptie van ‘duurzamer’ geproduceerd vlees stijgt

Het marktaandeel ‘duurzaam’ vlees is de laatste jaren sterk gestegen tot 23% in 2016.

Verkoop ‘duurzamer’ vlees (met hoger niveau dierenwelzijn) sterk toegenomen

De ambitie van overheid en bedrijfsleven is dat in 2020 100% van de consumptie van varkensvlees en pluimveevlees ten minste voldoet aan een hoger niveau van dierenwelzijn (FNLI 2015, UDV 2015, Rijksoverheid 2017). Bedrijfsleven en organisaties, verenigd in de Alliantie Verduurzaming Voedsel (CBL, FNLI, KHN, LTO en Veneca), hebben met het ministerie van Economische Zaken, hun ambities vastgelegd in de Agenda Verduurzaming Voedsel 2013-2016 (Alliantie Verduurzaming Voedsel & Ministerie van Economische Zaken 2013). Voor varkens gaat het hierbij om vlees dat minimaal één ster heeft volgens de systematiek van het Beter Leven Keurmerk. Voor pluimvee gaat het om een niveau dat een verbetering ten opzichte van de gangbare pluimveehouderij, maar dat lager is dan het niveau van één ster Beter Leven.

Bestedingen aan vlees met duurzaamheidskenmerk nemen toe

In 2016 zijn bestedingen aan duurzaam voedsel in alle productgroepen – gestegen naar 10% t.o.v. 7% in 2014 (Logatcheva 2017). Vlees heeft als productgroep een belangrijk aandeel in deze stijging, want in 2016 zijn de bestedingen aan duurzaam vlees en vleeswaren ten opzichte van 2014 met meer dan 100% gestegen. Dit komt vooral door de stijging van de bestedingen aan producten met een Beter Leven Keurmerk. Deze zijn in deze periode meer dan verdubbeld. Vooral de verkoop van duurzamer geproduceerd vlees, met minstens één ster volgens het systeem van dierenwelzijn is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het marktaandeel duurzaam vlees steeg daarmee van 11% in 2015 naar 23% in 2016.

Het marktaandeel 'duurzaam' vlees is de laatste jaren gestegen tot 23% in 2016, en dat van eieren tot 40%.

Het marktaandeel ‘duurzaam’ vlees is de laatste jaren gestegen tot 23% in 2016, en dat van eieren tot 40%.

Ambitie 2020 mogelijk (deels) haalbaar

Alleen voor een grote groep supermarkten (met 70% van het marktaandeel) zijn cijfers beschikbaar voor het aandeel met duurzaamheidskenmerk uitgesplitst naar het type vlees. In deze supermarkten is het aandeel duurzaam varkensvlees de laatste jaren sterk gestegen tot 62% in 2016 en het aandeel duurzaam pluimveevlees tot 19% (en 18% voor rundvlees). In supermarkten is (m.b.t. duurzaam voedsel) in deze productgroep vlees en vleeswaren de grootste absolute omzetstijging gerealiseerd. Er is in 2016 in de supermarkten 110% meer vlees met keurmerk Beter Leven en 3% meer biologisch verkocht (Logatcheva 2017).

Deze cijfers laten positieve ontwikkelingen zien. De groei van het aandeel kan snel gaan zeker ook omdat vanaf 2016 in enkele supermarkten naast ‘duurzamer’ varkensvlees ook ‘duurzamer’ kippenvlees tot het standaardaanbod is gaan behoren. Dit vlees is van kippen met een hoger welzijnsniveau, maar zonder onafhankelijk keurmerk. Als deze ontwikkelingen doorzetten en als ook het vlees van deze ‘duurzamere’ kippen, zoals veel supermarkten aanbieden meetellen dan zou het tempo voldoende kunnen zijn om de ambitie in 2020 te bereiken.

Referenties

Naam van het gegeven

Consumptie duurzaam vlees

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving: auteurs Marijke Vonk en Henk Westhoek

Berekeningswijze

Zie referenties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

Literatuuronderzoek