Balans van de Leefomgeving

Jaargangen

De Balans van de Leefomgeving is de tweejaarlijkse evaluatie van het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Tot 2010 werden er aparte balansen uitgebracht voor milieu en natuur. Sinds 2010 zijn deze samengevat in één publicatie. De balansen worden, sinds 2010, in de vorm van een rapport en een website uitgebracht. In 2017 is op verzoek van de Eerste Kamer een Tussenbalans uitgebracht. Hieronder een overzicht van de deel-websites voor de verschillende jaren.

Jaargangen van de Balans van de Leefomgeving