Colofon

Divergentie op de kantorenmarkt. Een onderzoek naar uitblijvend marktevenwicht

© PBL Planbureau voor de Leefomgeving
Den Haag, 2017
PBL-publicatienummer: 2489

Contact

edwin.buitelaar@pbl.nl

Auteur

Edwin Buitelaar

Met medewerking van: Martijn van den Berge, Frank van Dongen, Anet Weterings (allen PBL), Or Levkovich, Jan Rouwendal (beiden ASRE), Ashley Klapwijk, Rob Nijskens (beiden DNB).

Met dank aan: Bjorn Volkerink (Ministerie van EZ), Ries van der Wouden (PBL), Leo Uittenbogaard (ASRE), Erik van den Eijnden (Ministerie van IenM) en Vincent van der Gun (Ministerie van IenM) voor hun commentaar op een eerdere versie van deze studie.

Redactie figuren

Beeldredactie PBL

Eindredactie en productie

Uitgeverij PBL

Technische realisatie & vormgeving

Textcetera, Den Haag

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Buitelaar, E. (2017), Divergentie op de kantorenmarkt. Een onderzoek naar uitblijvend marktevenwicht, Den Haag / Amsterdam: PBL en ASRE.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is vóór alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is het kennisinstituut voor vastgoedkunde. De ASRE is een zelfstandige en onafhankelijke stichting, die is ontstaan als gevolg van een gezamenlijk initiatief van de vastgoedbrancheorganisaties, de Rijksoverheid en de Universiteit van Amsterdam. De ASRE richt zich op onderwijs, onderzoek en informatieverschaffing over vastgoedkunde.

Amsterdam School of Real Estate