Literatuur

Bak, R. (2017), Kantoren in cijfers 2016. Nieuwegein: NVM Business.

Buitelaar, E. (2015), ‘Incentives boven huurprijsaanpassingen. Institutionele effecten van kantorenleegstand’, Real Estate Research Quarterly 14(3): 44-50.

Buitelaar, E. & F. van Dongen (2016), ‘Toenemende kantorenleegstand: over divergentie tussen de gebruikers en beleggers’, TPEdigitaal 10(2): 42-53.

Buitelaar, E., N. Sorel, F. Verwest, F. van Dongen & A. Bregman (2013), Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten. Een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren. Den Haag / Amsterdam: PBL.

Buitelaar, E., O. Levkovich & J. Rouwendal (2016), Naar een prijsindex voor commercieel vastgoed. Een verkenning van de mogelijkheden. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate.

Buitelaar, E., M. van den Berge, F. van Dongen & A. Weterings (2017), De toekomst van kantoren. Een scenariostudie naar de ruimtebehoefte. Den Haag: PBL en CPB.

BNP Paribas (2017), European office markets.

Copier, H. (2016), Systeemissues in de markt van financiering van commercieel Vastgoed in Nederland.De Vastgoedlezing 2016. Amsterdam: ASRE.

Crosby, N. & S. Murdoch (1994), ‘Capital valuation implications of rent-free periods’, Journal of Property Valuation and Investment 12(2): 51-64.

Dijksterhuis, G. (2016), Convenant in de prullenmand. Onderzoek naar de restrictiviteit van provinciaal RO beleid sinds het Convenant leegstand kantoren, (master thesis). Amsterdam: ASRE.

DiPasquale, D. & W.C. Wheaton (1996), Urban Economics and Real Estate Markets, Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall.

DNB (2015), Overzicht financiële stabiliteit - najaar. Amsterdam: DNB.

DNB (2016), Overzicht financiële stabiliteit - najaar. Amsterdam: DNB.

Donovan, S., J. Rouwendal, O. Levkovich & E. Buitelaar (2017, te verschijnen), Een onderzoek naar de externe effecten van kantorenleegstand. Amsterdam: ASRE.

DTZ Zadelhoff (2012), De kanshebbers in de markt. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed. Den Haag: DTZ Zadelhoff Research.

DTZ Zadelhoff (2013), Incentives and leases belong together. Den Haag: DTZ Zadelhoff Research.

Duinen, L. van, B. Rijken & E. Buitelaar (2016), Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad. Den Haag: PBL.

EIB (2012), Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Amsterdam: EIB.

Eichholtz, P., N. Kok & J. Quigley (2010), ‘Doing well by doing good? Green office buildings’, The American Economic Review 100(5): 2492-2509.

Eurostat (2016), Handbook on commercial property price indicators. Brussels: Eurostat.

Evers, D. & W. Blom (2016), Gemeenten op de Ladder. De effecten van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking op de gemeentelijke planvorming. Den Haag: PBL.

Francke, M.K. (2010), ‘Repeat sales index for thin markets: a structural time series approach’, Journal of Real Estate Finance and Economics 41(1): 24-52.

French, N. (2001), ‘Uncertainty in property valuation: the pricing of flexible leases’, Journal of Corporate Real Estate 3(1): 17-27.

Gebraad, J. (2014), Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro, Den Haag: CBS.

Gool, P. van (2011), Moet een belegger wel huurincentives geven?, ASRE-paper, Amsterdam: ASRE.

Gool, P. van (2016), ‘De ontdekking van direct vastgoed in het heelal van beleggingsmogelijkheden’, in T.M. Berkhout (red.), De Vastgoedindex op waarde geschat. Voorburg: Stichting ROZ, pp. 31-53.

Gool, P. van, D. Brounen, P. Jager & R.M. Weisz (2007), Onroerend goed als belegging. Groningen / Houten: Wolters-Noordhoff.

Hoesli, M., J. Lekander & W. Witkiewitz (2004), ‘International evidence on real estate as a portfolio diversifier’, Journal of Real Estate Research 26(2): 161-206.

Hudson-Wilson, S. et al. (2005), ‘Why real estate? And how? Where? And when?’, The Journal of Portfolio Management 31: 12-22.

Klapwijk, A., R. Nijskens & E. Buitelaar (2017), De omvang van de vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland. Amsterdam / Den Haag: DNB, PBL en ASRE.

Lizieri, C. (2009), Towers of capital. Office markets & international financial services. Oxford: Wiley-Blackwell.

Loon, J. van & M.B. Aalbers (2017), ‘How real estate became “just another asset class”: The financialization of investment strategies of Dutch institutional investors’, European Planning Studies 25(2): 221-240.

Maat, A., L. Janssen-Jansen, G. Kuijer & H. Woutersen-Vreman (2012), ‘Ruimtelijke gevolgen van Het Nieuwe Werken’, in FMM.

Markovitz, H. (1952), ‘Portfolio selection’, Journal of Finance 7(1): 77-91.

McAllister, P.A. Baum, N. Crosby, P. Gallimore & A. Gray (2003), ‘Appraisal behaviour and appraisal smoothing: Some quantitative and qualitative evidence’, Journal of Property Research 20(3): 261-280.

McCoy, B.H. (2006), The dynamics of real estate capital markets. A practitioner’s perspective. Washington: Urban Land Institute.

MSCI IPD (2016), Real estate market size 2015. Almere: IPD.

NVM Business (2016), Kantorenmarkt Randstad 2016. Stand van zaken. Nieuwegein: NVM Business.

NVM Business (2017), Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt. Nieuwegein: NVM Business.

Ossokina, I. (2012), Kantorenmarkt in historisch en toekomstig perspectief. Den Haag: CPB.

PBL & Deloitte (2016), Meer Nederlands vastgoed in handen van buitenlandse beleggers.

Romijn, G. & G. Renes (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse. Den Haag: CPB en PBL.

Syntrus Achmea (2015a), Beleggen in internationaal vastgoed. Outlook 2015-2016. Amsterdam: Syntrus Achmea.

Syntrus Achmea (2015b), De Nederlandse kantorenmarkt. Outlook 2015-2018. Amsterdam: Syntrus Achmea.

Werf, Y. van der & F. Huibers (2015), The effect of appraiser change. Dutch institutional investors’ experience. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate.

Wit, M.H.P. de & M.J. Terstegge (2012), ‘Incentives in het huurrecht’, Tijdschrift huurrecht in praktijk 4: 102-108.

Wyatt, P. (2013), Property valuation, second edition. Oxford: Wiley-Blackwell.

Ziermans, B., M. Droës & P. Koppels (2016), ‘De determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt’, Real Estate Research Quarterly 15(1): 53-64.

Zuidema, M. (2014), ‘Wall of money biedt kansen’, Vastgoedmarkt, oktober 2014.