Het Europese scorebord van regionaal concurrentievermogen

Met het Europese scorebord van regionaal concurrentievermogen kan op basis van regionale datavisualisatie de (internationale) concurrentiepositie van een regio worden geanalyseerd. Met deze tool komen de concurrenten van bedrijven in een regio in beeld, de positie van deze bedrijven in de interregionale en internationale handel, en het functioneren van een regio ten opzichte van concurrerende regio’s. Het doel van het Europese scorebord is om de economische positie van een regio weer te geven, zodat een regionale strategie voor economische ontwikkeling kan worden ontwikkeld die is gefundeerd op de kracht en technologie van een regio. (Regionale) beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken voor het ontwikkelen van een evidence-based regionale specialisatiestrategie. De tool maakt gebruik van de nieuwste datavisualisatietechnieken om alle verschillende aspecten van het regionale concurrentievermogen te presenteren. Het gebruik van de tool is grotendeels intuïtief, maar er is een Nederlands- en Engelstalig rapport beschikbaar met voorbeelden voor het gebruik van deze tool.

Visualisaties

 • Concurrenten en scorebord

  Het scorebord van het regionale concurrentievermogen is de belangrijkste visualisatie waarin alle informatie samenkomt. Het bestaat uit vier visualisaties, waarin gegevens over de concurrentiepositie van bedrijven in 256 regio’s in Europa zijn opgenomen.

 • Regionale export/import

  In dit venster wordt de handel tussen de 256 Europese regio’s en tussen deze regio’s en de rest van de wereld gepresenteerd. Deze sectorspecifieke data zijn gevisualiseerd door een cirkel die is onderverdeeld in segmenten (de regio’s) en lijnen tussen deze segmenten (de handel).

 • Concurrentievermogenscores

  Deze visualisatie toont sectorspecifieke prestaties van een regio op een aantal factoren voor het concurrentievermogen ten opzichte van zijn concurrenten. Deze concurrenten zijn bedrijven in de regio’s die het meest actief zijn op dezelfde markten als bedrijven uit de eigen regio.

 • Handelsnetwerk scores

  Deze visualisatie karakteriseert het handelsnetwerk van een regio naar het aantal relaties in het netwerk, het aantal relaties gewogen voor de grootte van het handelsverkeer, de sterkte van het netwerk (de omvang van de handelsstromen) en de mate waarin de onderlinge handelsbetrekkingen binnen de markt van een regio (clustering) bestaan.

Over

Deze publicatie is een webtool, ontwikkeld door het S3 smart specialization platform van het Joint Research Centre’s Institute of Prospective Technology Studies, een onderdeel van de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).

Het doel van deze publicatie is om evidence-based Europees regionaal beleid mogelijk te maken. De wetenschappelijke uitkomsten in deze publicatie impliceren geen standpunt van de Europese Commissie of het PBL. Het PBL, de Europese Commissie en geen enkel persoon die werkt voor de Europese Comissie zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van de uitkomsten gepresenteerd in deze publicatie.