Evaluatie Meststoffenwet

Minstens eens in de 5 jaar wordt de voortgang van de Nederlandse Meststoffenwet geëvalueerd. Daarbij wordt vastgesteld hoe doeltreffend en doelmatig het gevoerde beleid is.

De evaluatie wordt uitgevoerd door verschillende onderzoeksinstituten. Het PBL is verantwoordelijk voor het opstellen van de synthese van de evaluatie.

De laatste evaluatie is die van 2016, sinds 2000 is dit de vijfde evaluatie van de Meststoffenwet die door het PBL is uitgevoerd. Net als in de vorige evaluaties komen ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst van het Nederlandse mestbeleid aan de orde.

Evaluatie Meststoffenwet 2016

Het PBL heeft voor de Evaluatie Meststoffenwet 2016 een syntheserapport opgesteld en een meer uitgebreide EMW website. Hiervoor hebben achtergrondrapporten van verschillende onderzoeksinstituten als basis gediend. Het syntheserapport, enkele onderbouwende PBL-achtergrondsdocumenten en de onderliggende rapporten en notities van de bijdragende onderzoeksinstituten zijn via deze site beschikbaar via 'Achtergronden Evaluatie Meststoffenwet 2016'.

Toekomst van deze themasite

De komende maanden breidt het PBL deze themasite uit met een interactieve applicatie. Daarmee maken we de verschillende stelsels van de Meststoffenwet en de ‘mestketen’ inzichtelijk