“Leren van de ervaringen met het natuurbeleid”

Eerste evaluatie decentralisatie natuurbeleid door PBL (2014 – 2017)

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027.

    In de afgelopen jaren is het natuurbeleid verder gedecentraliseerd. De provincies zijn nu verantwoordelijk. Het Rijk en de Provincies hebben het PBL gevraagd om het beleid dat voortkomt uit het Natuurpact te evalueren. Deze website geeft een overzicht van de stand van zaken van deze evaluatie.

In gesprek

Wat zijn de ervaringen van de betrokkenen bij de evaluatie van het Natuurpact?

Uit de praktijk

In de Hattemerpoort in Gelderland heeft de provincie de regie over het natuurbeleid uitbesteed aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF). Een nieuwe vorm van samenwerking.

    Methode geƫvalueerd

    Bij de evaluatie van het Natuurpact is gewerkt met de relatief nieuwe methode van lerend evalueren. De VU heeft deze methode op waarde beoordeeld. >Lees meer

Leren van de ervaringen met het natuurbeleid.