Toon gebruiksaanwijzingen viewer
Sluit dit venster

Hoe gebruik je de detailviewer?

Je raadpleegt de resultaten uit de Startanalyse via het viertal knoppen linksboven:

Knop Onderwerp van achterliggende kaartlagen
Knop 'R' (Referentiesituatie startjaar) Referentiesituatie startjaar
Knop 'S' (Strategieën en ‘LN-scenario’ met hoofduitkomsten) Strategieën en ‘LN-scenario’ met hoofduitkomsten
Knop 'G' (Gevoeligheidsanalyses met uitkomsten) Gevoeligheidsanalyses met uitkomsten
Knop 'O' (Omgevingstypologie (naam, code, contour)) Omgevingstypologie (naam, code, contour)

Tips bij het gebruik van de viewer

Let op

De beschikbaarheid van groengas en waterstof in 2030 en 2050 zijn onzeker. Zie toelichting in het gemeenterapport.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de helpdesk van het Expertise Centrum Warmte.

Sluit dit venster

De Startanalyse is een startpunt voor nader onderzoek door gemeenten en betrokkenen. Zij kunnen de kostenberekening verfijnen met lokale data. Nationale kosten zijn een belangrijke, maar niet de enige overweging bij de keuze van een strategie voor een buurt.

Ik begrijp het

Browsercompatibiliteit: Microsoft Internet Explorer wordt niet ondersteund.