Planbureau voor de Leefomgeving

PCDitch

Metamodel PCDitch

Met het model PCDitch kan het effect van eutrofiëring op het ecosysteem van sloten worden gesimuleerd. Omdat het gebruik tamelijk lastig en tijdrovend is, is een metamodel ontwikkeld. Hiermee kan snel een inschatting worden gemaakt van de kritische fosfaatbelasting per type sloot.

Invulformulier PCDitch
Waterdiepte (m) 
Bodemtype 
Debiet in (mm/d)