Planbureau voor de Leefomgeving

Metamodel PCLake

Met behulp van dit metamodel van PCLake kan snel een inschatting worden gemaakt van de kritische P-belasting van meren. Vul onderstaande formulier in met de gewenste waarden en druk op de knop onderaan. Na controle van de invoer worden de modelresultaten gepresenteerd.

Invulformulier PCLake
Waterdiepte (m) 
Relatieve oppervlakte moeras 
Strijklengte (m) 
Debiet in (mm/d) 
Extinctie (-) 
Sedimenttype 

Verdere informatie