Metamodel PCLake

Met behulp van dit metamodel van PCLake kan snel een inschatting worden gemaakt van de kritische P-belasting van meren. Vul onderstaande formulier in met de gewenste waarden en druk op de knop onderaan. Na controle van de invoer worden de modelresultaten gepresenteerd.


Actuele belasting (g P m-2 j-1
Gewenste uitvoervariabele 
Jaargemiddelde verblijftijd (dagen) 
Waterdiepte o.b.v. zomerpeil (m) 
Oppervlakte moeras (ha) 
Oppervlakte meer excl. moeras (ha) 
Berekende fractie moeras 
Strijklengte (m) 
Bodemtype 
Fractie opgelost P in de belasting (g/g) 
Verblijftijd (wintergemiddelde, dagen) 
Verblijftijd (zomergemiddelde, dagen) 
Berekende variatie in verblijftijd
Visserijdruk (g/g/dag) 
Default peilverschil winter t.o.v. zomer (m) 
Default NP ratio (g/g)