Nature Outlook 2010-2040
Policy suggestions
Base nature policy on people’s motivesread more

Nature Outlook 2010-2040

With the Nature Outlook 2010–2040 the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency aims to provide a source of inspiration to support government authorities and societal organisations in formulating the long-term policy for nature and the landscape.

People in society hold widely differing ideas about what constitutes ‘nature’. To some, nature represents a green business park, while to others it is about threatened species and wilderness. PBL has turned these various starting points into visions of future (‘nature perspectives’) with respect to nature and provides policy suggestions. The visions of the future show that the Netherlands could look quite different in 2040, depending on which policy is pursued from now on.

Much additional information

On this website you will find a large amount of additional information, as well as the most important information presented in the publication ‘Nature Outlook 2010–2040’. For example, it provides practical examples, supplementary information and visualisations of the nature perspectives, as well as background information, and visions of nature according to a large number of key public administrators and business executives.

Highlights

Nature perspectives


Popular pages

Visions of nature (in dutch)

An English translation of this vision will become available soon.

Maarten Hajer Maarten Hajer, directeur PBL
'Na twee decennia relatieve rust is het natuurbeleidsveld op drift.'

 • Lees de visie van Maarten Hajer
 • Lees meer visies
 • Johan van de Gronden
  'De kille sanering die Bleker doorvoert, mist iedere visie.' Lees meer
  Riet Dumont
  'Natuur, landschap en cultuur zijn één!' Lees meer
  Paul Makken
  'Geld is een middel om natuur terug te brengen in de harten van mensen.' Lees meer
  Jan van Tatenhove
  'Integraal, grens- overschrijdend Noordzeebeleid essentieel voor bescherming zeenatuur.' Lees meer
  Eelco Leemans
  'Net als op land, kan ook op zee menselijk gebruik goed samengaan met natuur-bescherming.' Lees meer
  Gijs Kuneman
  'Het nieuwe Ge- meenschappelijk Landbouwbeleid biedt een kans voor verbind- ingszones-met-verbinding.' Lees meer
  Bart Krol
  'Nu blijven vooral de postzegels natuur over, maar de robuuste basis is weg.' Lees meer
  Chris Kalden
  'Natuurbeleid meer richten op wat mensen van de natuur verwachten.' Lees meer
  Marly Bloem
  'Effectief natuurbeleid vraagt centrale sturing én decentrale gebieds-ontwikkeling.' Lees meer
  Diederik van Hoogstraten
  'Als gebiedsont- wikkelaar herken ik mij het meest in de kijkrichting Beleefbare Natuur.' Lees meer
  Hans Alders
  'Meer aandacht voor de econo- mische waarde van biodiversiteit kan de transitie naar groene groei bevorderen.' Lees meer
  Denktank Panorama Natuur
  'Het natuurbe- leid is toe aan verbinden: met mensen, met andere sectoren en natuur zelf.' Lees meer
  Co Schot
  'Zorg dat recreanten een band krijgen met het gebied, zodat ze ook verant-woordelijkheid gaan dragen.' Lees meer
  Marco Glastra
  'Herten en zwijnen zorgen voor variatie in het landschap en voor een gevulde menukaart in restaurants.' Lees meer
  Joep Thönissen
  'Natura 2000- gebieden bieden recreatie mogelijk heden aan doel-groepen die op zoek zijn naar bijzondere soorten. lees meer
  Louise Fresco
  'Boeren vergoeden voor extra inspanningen voor natuur en landschap.' Lees meer
  Job Schipper
  'Grootschalige teelt van zeewier kan een duur- zame oplossing zijn voor toe- nemende vraag naar eiwitten.' Lees meer
  Jan Jaap de Graeff
  'Zet de filosofie van de EHS niet bij het grofvuil, maar kies prioriteiten en gun de natuur de tijd.' Lees meer
  Huib Morelisse
  'Stakeholder-engagement essentieel voor duurzame inpassing bedrijvigheid op lange termijn.' Lees meer
  Wilco de Jong
  'Samen staan we sterk! Geef én de natuur én de landbouw de ruimte om zich te ontwikkelen.' Lees meer
The Nature Outlook is a statutory product of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency with cooperation from Wageningen UR.