Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden
Praktijkproject Natuurlijk kapitaal in de biobased economy
Verzilveren van natuurlijk kapitaal in de zeewierketenbekijk resultaten

Natuurlijk Kapitaal Nederland

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden. Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (2014-2016) heeft het PBL, op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, in de praktijk verkend hoe de samenleving kan blijven profiteren van wat de natuur biedt, zonder dat dit ten koste gaat van de natuurlijke rijkdommen.