Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Onafhankelijke kennis sleutel voor gezamenlijk verbeteren waterkwaliteit

water16 december 2014 – Onafhankelijke kennis is noodzakelijk om door de landbouw gerealiseerde verbeteringen in de waterkwaliteit te bestendigen. Dit is de belangrijkste conclusie uit de eerste gebiedsbijeenkomst van het Natuurlijk Kapitaal Nederland praktijkproject Brabant Water, die vorige maand plaatsvond. PBL sprak samen met betrokkenen over manieren om de resultaten van pilotprojecten zoals Schoon Water en Bufferboeren, die een duurzaam natuurlijke systeem bevorderen, te bestendigen.

In dit praktijkproject verkent PBL samen met drinkwaterbedrijf Brabant Water en andere gebiedspartijen hoe drinkwaterkwaliteit, agrarische productie en natuur beter kunnen samengaan. Het onderwerp van de bijeenkomst was de verandering van een landbouw systeem waarin veel chemische middelen gebruikt worden, naar een preventief systeem met selectief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit laatste verbetert de waterkwaliteit en maakt het hele systeem robuuster.

Onafhankelijke kennisoverdracht cruciaal

De projecten in het gebied houden zich bezig met de ontwikkeling en overdracht van kennis rondom verduurzaming. In het project Schoon Water bijvoorbeeld worden maatregelen getest om het gebruik van chemische stoffen terug te dringen. Brabant Water en de provincie Noord Brabant zijn de voornaamste initiatiefnemers, in samenwerking met de aangesloten agrariërs. Met de kennis die het project inbrengt over gewasbeschermingsmiddelen, evenals bodem en water in relatie tot landbouwproductie, durven telers meer risico te nemen door minder te spuiten. Deze onafhankelijke kennisoverdracht blijkt cruciaal om de duurzaamheidsambities van de betrokkenen te verwezenlijken.

Met Natuurlijk Kapitaal Nederland kijken naar lange termijn verbetering van waterkwaliteit

PBL organiseerde deze bijeenkomst in het kader van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland, waarbij werd gekeken naar de belemmeringen voor een blijvende verandering naar een preventief systeem. Het project Schoon Water biedt een reëel alternatief voor de economische prikkels die heersen om teveel chemische stoffen te gebruiken in de landbouw. En dat levert goede resultaten op: tot 70% minder schadelijke stoffen in het water in de afgelopen 14 jaar. Op dit moment doen al circa 450 telers mee. In de volgende bijeenkomst wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden om de samenwerking zo te organiseren, dat de verandering naar het preventieve systeem kan worden gewaarborgd.

Meer informatie

> Praktijkproject Brabant Water
> Natuurlijk Kapitaal Nederland