Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Bianca Nijhof, ARCADIS

Bianca Nijhof is Business Adviseur Biodiversiteit & Duurzaamheid bij ARCADIS en betrokken bij het project BESmetrics. Dit is een initiatief van ARCADIS, Cofély, DSM, IUCN Nederlands Committee, Imperial College London, Philips en PWC. BESmetrics richt zich op de impact van bedrijven op biodiversiteit en ecosysteemdiensten en hun afhankelijkheid ervan.

Bianca Nijhof

‘Bedrijven worstelen met het meten van hun impact op natuurlijk kapitaal’

In het BES-project zien we dat de motivatie van bedrijven om verstandig om te gaan met natuurlijk kapitaal aan het verschuiven is. Was de reden eerst vooral reputatie, nu gaat het steeds meer om license to operate. Oftewel: hoe garandeer ik het duurzaam voortbestaan van mijn bedrijf? De verandering wordt ingegeven doordat grondstoffen opraken en bedrijven hun verantwoordelijkheid willen nemen voor wat betreft hun negatieve impact op hun omgeving. Ook wet- en regelgeving, de publieke opinie en duurzaamheidseisen van financiers spelen een rol.

Bedrijven vragen zich vervolgens af hoe ze zicht kunnen krijgen op hun impact op de omgeving. Het concept ‘natuurlijk kapitaal’ kan daarbij helpen. Een voorbeeld is een bedrijf dat twee alternatieven heeft voor een grondstof. De ene grondstof vergt meer water in het productieproces dan de andere. Door te denken in termen van natuurlijk kapitaal realiseerde het bedrijf zich dat dit water niet zomaar uit de kraan komt, maar afkomstig is uit een natuurgebied waar soms ook watertekorten dreigen. Het natuurgebied speelt bovendien een rol in de lokale voedselvoorziening. Via de waterwinning is het bedrijf dus afhankelijk van natuurlijk kapitaal én heeft er impact op. Dat laatste kan ook nog eens gevolgen hebben voor de lokale voedselvoorziening. Dit inzicht stelt het bedrijf in staat een bredere afweging te maken bij de keuze voor de grondstof.

Er bestaan inmiddels meer dan vijftig verschillende tools om de impact te evalueren. Een woud aan mogelijkheden, die echter geen van allen de uiteenlopende vragen van bedrijven volledig beantwoorden. We hebben de BES Integrator ontwikkeld om het weer behapbaar te maken voor bedrijven. De Integrator helpt hen om inzicht te krijgen wáár in het proces ze een relatie hebben met biodiversiteit. Het gaat soms om ogenschijnlijk heel basale vragen over de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden in de omgeving. Zelfs de koplopers in duurzaamheid hebben dit soort zaken vaak nog niet in beeld. In een volgende versie van de Integrator willen we de stap maken naar de keuzes die een bedrijf kan maken in zijn bedrijfsvoering om verstandig om te gaan met natuurlijk kapitaal.

Meer informatie