Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Daphne Hameeteman, sustainability manager bij Wilmar Europe

Daphne Hameeteman is sustainability manager bij palmolieproducent Wilmar Europe. Het bedrijf verwerkt circa 25% van alle palmolie die wereldwijd verhandeld wordt.
NKN website Daphne Hameeteman

‘Duurzame palmolie is een kwestie van samenwerken’

Het was CEO Kuok Khoon Hong van Wilmar die de knoop doorhakte om als bedrijf een eigen, duurzaamheidspolicy voor palmolie te gaan voeren. Hij realiseerde zich dat de gigantische boskap voor de plantages uiteindelijk voor niemand goed is. De No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy houdt onder meer in dat Wilmar uitsluitend palmolie verwerkt van plantages waarvoor geen recente ontbossing heeft plaatsgevonden en die niet op kwetsbare veenbodems liggen. Dit geldt zowel voor Wilmar´s eigen plantages als voor plantages van toeleveranciers.

Begin 2013 hebben we de policy gelanceerd. Samen met The Forest Trust zijn we een proces gestart om met de leveranciers in gesprek te gaan. Dat zijn er ongeveer 1000, dus het is een enorme operatie. Daarbij zoeken we samen met de toeleveranciers de weg vooruit richting duurzaamheid, we spelen geen politieagent. Al is het wel zo dat als leveranciers niet willen meewerken, we uiteindelijk de handelsrelatie kunnen verbreken.

Wilmar was de eerste grote speler met een dergelijke policy. We ervaren dat engagement met leveranciers, klanten, NGO´s maar ook financiële instellingen en lokale overheden cruciaal is om de implementatie van de policy tot een succes te maken. Inmiddels zijn andere grote producenten in de markt gevolgd met vergelijkbare policies. Deze transformatie in de palmolie industrie wordt sterk aangejaagd door NGO’s en door de vraag naar duurzame palmolie vanuit bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, net name in Europa.

Naast de handelsketen richt Wilmar zich steeds meer op de ruimtelijke component van duurzame palmolieproductie. Als je op regionaal niveau afspraken kunt maken met stakeholders, kan er veel meer winst zijn voor natuur en milieu, dan wanneer je afspraken maakt met individuele toeleveranciers. Bovendien kan een regionale benadering bijdragen aan een gelijk speelveld voor alle plantagehouders. Dit proces gaat wel langzamer, maar uiteindelijk bereik je meer. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden, omdat juist zíj ook regelgeving plannen kunnen maken voor de regio.

Meer informatie

Wilmar Key Policy Milestones