Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Dienstenbedrijven en natuurlijk kapitaal: een slimme combinatie

Werkzaamheden bij het Biesbosch museumeiland Foto Thomas Fasting
13 november 2015 – Industriële bedrijven zetten vaak technische oplossingen in om hun impact op biodiversiteit te verkleinen. De dienstensector pakt het anders aan: deze bedrijven zetten vaker in op natuurlijke en organisatorische oplossingen en betrekken daar regelmatig ook toeleveranciers en klanten bij. Dit biedt nieuwe kansen voor de transitie naar duurzame benutting van natuurlijk kapitaal.

Bedrijven zijn belangrijke gebruikers van natuurlijk kapitaal. In de Rijksnatuurvisie 2014 zet de overheid er nadrukkelijk op in dat dit ook ten goede komt aan de biodiversiteit. De subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven stimuleert publiek-private samenwerking om hier ervaring mee op te doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht op basis van 70 subsidieaanvragen wat bedrijven willen doen om ‘no net loss’ van biodiversiteit te realiseren.

Technische, natuurlijke en organisatorische oplossingen

De subsidieaanvragen blijken uiteen te vallen in twee groepen. De ene groep bestaat vooral uit bedrijven uit de industrie. Zij zetten vooral technische oplossingen in om impact op biodiversiteit te verminderen. De andere groep bestaat vooral uit dienstverleners. Zij combineren technische, organisatorische en natuurlijke oplossingen tot een integrale aanpak. Daarbij betrekken ze vaak ook de rest van de handelsketen en partijen in de omgeving. Niet het verminderen van impact, maar herstel en ontwikkeling van biodiversiteit zijn veelal de focus.

Een voorbeeld uit de tweede groep zijn drie recreatiebedrijven in de Biesbosch die de aandrijving van hun boten milieuvriendelijker willen maken. Hiervoor laten ze onderzoek doen door de TU Delft. Ook het Parkschap, de beheerder van de Biesbosch, is bij het project betrokken. Naast de technische aanpassingen aan de eigen boten willen de initiatiefnemers anderen stimuleren om op duurzame wijze gebruik te maken van het gebied. Zo gaan ze voorlichting geven aan particuliere botenbezitters over duurzaam varen.

Potentie bij dienstenbedrijven

De subsidieaanvragen vanuit de industrie zijn relatief veel vaker goedgekeurd dan de aanvragen van dienstverleners. Dat is ook wel te begrijpen, omdat het verminderen van impact een van de criteria van de regeling is. Toch wordt hiermee volgens de onderzoekers een belangrijke kans gemist voor de transitie naar duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Deze transitie heeft juist ook behoefte aan de integrale en ketengerichte oplossingen van de dienstensector. De onderzoekers bevelen daarom aan om het potentieel aan ideeën bij de dienstensector nader te onderzoeken en het gebruik ervan te stimuleren.

Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van het project Lessen uit het verleden van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland van het PBL. De resultaten vormen een bouwsteen voor de eindconclusies van het project.

Meer informatie