Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Duurzame voedselproductie verhoogt diversiteit in menu, landbouw en natuur

Keuze uit duurzame eiwitvoorziening7 maart 2016 – Op 13 februari vond de tweede bijeenkomst plaats van het Praktijkproject Natuurlijk innoveren in de voedselsector. Innovatieve foodondernemers en beleidsmakers reflecteerden op de uitdagingen bij initiatieven voor verandering naar een duurzaam voedselsysteem.

Rode draad in de gesprekken was het thema ‘meervoudige waardecreatie’. Dit betekent dat ondernemers naast economische waarde ook ecologische en sociale waarde creëren. Een goed voorbeeld is de teelt van peulvruchten. Dit levert niet alleen nuttige eiwitten op voor menselijke consumptie, maar vergroot ook het stikstofbindend vermogen van de bodem en de mogelijkheden voor gewasrotatie. Zo wordt niet alleen de diversiteit aan voedingsstoffen en smaken in het menu verhoogd, maar ook de diversiteit in de landbouw en de natuur. Die diversificatie betekent vaak ook versterking van het natuurlijk kapitaal.

Uitdagingen voor de praktijk

De ondernemers staan voor de uitdaging om deze samenhang concreet en aantrekkelijk te maken voor de consument, aldus de workshopdeelnemers. Pas dan kan de meervoudige waarde ook verzilverd worden. Korte ketens helpen om de consument beter zicht te geven op de voedselproductie. Focus op smaak biedt een kans om een hele nieuwe groep van consumenten te bereiken: de smaakmarkt. Ook het thema gezondheid biedt een haakje om meer consumenten te bereiken. De deelnemers van de workshop bepleitten dat het systeemdenken de basis wordt van een nieuw voedselbeleid.

Deze bijeenkomst vormde het slot van het praktijkproject Natuurlijk innoveren in de voedselsector. Het eindrapport verschijnt voorjaar 2016.

Meer informatie