Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Erwin Klerkx, provincie Gelderland

Erwin Klerkx is projectleider van de Voorverkenning hoogwatergeul Varik-Heesselt bij de provincie Gelderland.

image1 (Erwin Klerkx)

‘Ecosysteemdiensten kunnen belangrijke bijvangst zijn bij maatregelen voor waterveiligheid’

De hoogwatergeul langs de Waal bij Varik-Heesselt moet ervoor zorgen dat mensen in de streek droge voeten houden bij extreme waterstanden op de rivier. De geul is een van de maatregelen uit het Deltaprogramma en de realisatie is voorzien vóór 2030. De landschappelijke en maatschappelijke impact is gróót: twee nieuwe dijken en twee dorpen die op een eiland komen te liggen. Van sommige mensen zullen we een enorm offer vragen: het verlaten van hun huis.

Bij de ontwikkeling van de geul vind ik het noodzakelijk om een scherp onderscheid te blijven maken tussen de hoofd- en de nevendoelstellingen. Hoogwaterveiligheid staat echt voorop. Nevendoel is het zoeken naar meerwaarde op het gebied van recreatie, energie, natuur en agrarisch gebruik. Op die nevendoelstelling is de term ecosysteemdiensten van toepassing, al gebruiken wij die benaming zelf niet. Ecosysteemdiensten kunnen belangrijke bijvangst zijn en bepalend voor de inrichting van het gebied. Voorwaarde is dat ze meerwaarde bieden voor de streek: bewoners moeten ervan kunnen profiteren. In het project Natuurlijk Kapitaal Nederland willen we samen met het PBL nadenken over de technische en financiële haalbaarheid van verschillende ecosysteemdiensten in relatie tot de hoogwatergeul.