Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

GLB biedt kansen voor ecosysteemdiensten

GLB 2e bijeenkomst4 maart 2015 – Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van ecosysteemdiensten waarvoor geen publieke markt bestaat. Vooral als het gaat om diensten die bijdragen aan verduurzaming van de landbouw, zoals natuurlijke plaagbestrijding en bodemkwaliteit. Dit was de belangrijkste conclusie van de tweede ronde gebiedsbijeenkomsten in Salland en de Veenkoloniën van het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Boeren in beide streken kunnen met behulp van de natuur wel zo’n vijftig verschillende ecosysteemdiensten leveren, zo bleek in de eerste ronde van de gebiedsbijeenkomsten. De diensten variëren van voedselproductie tot schoner water en een aantrekkelijk landschap om in te wandelen en fietsen. Ze zijn door de onderzoekers op kaart gezet en gekwantificeerd. Ook hebben de onderzoekers gesproken met partijen uit de streek om het maatschappelijke krachtenveld rond de ecosysteemdiensten in beeld te brengen.

De tweede serie bijeenkomsten ging over vermarkting. In hoeverre kunnen de diensten binnen het gebied zelf vermarkt worden? Voor welke diensten is ondersteuning vanuit publieke middelen noodzakelijk? De deelnemers denken dat voor diensten rond recreatie en waterkwaliteit binnen het gebied kansen voor vermarkting liggen. Hiervoor is niet per se geld nodig, maar kan ook met bewustwording het een en ander worden bereikt. Denk aan gebruik van eigen compost om het organisch materiaal van de bodem op peil te houden of gebruik van regentonnen. Het GLB zou vooral kunnen worden ingezet voor ecosysteemdiensten die een rol spelen bij de verduurzaming van de landbouw. Dit gaat bijvoorbeeld om betere benutting van de bodembiodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding. Doordat hier nog niet veel ervaring mee is, gaat het wel gepaard met financiële risico’s. Deze risico’s zouden door het GLB gecompenseerd kunnen worden.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving. De conclusies zijn onder meer bedoeld om verdere vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 te ondersteunen. Deelnemers van de bijeenkomsten zagen ook mogelijkheden om de resultaten te gebruiken voor het gebied zelf, bijvoorbeeld via de Innovatieagenda Veenkoloniën of de Salland Deal.

Meer informatie

Voorbeeld van een kaart van ecosysteemdiensten in Salland: de waterbergingscapaciteit in de winter (links) en zomer (rechts).

Waterbergingscapaciteit in Salland in de winter en zomer