Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Hans Schiphorst, Nationaal Park Weerribben-Wieden

Hans Schiphorst is senior beleidsmedewerker buitengebied bij de gemeente Steenwijkerland en houdt zich daar voornamelijk bezig met de transitie van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Daarnaast is hij coördinator van het Samenwerkingsverband Nationale Parken en voorzitter van de gezamenlijke werkgroep Economie en Ecosysteemdiensten van Europarc/Eurosite.

NKNwebsite_Hans Schiphorst

‘Ecosysteemdiensten legitimeren belastinggeld voor natuur’

De natuur levert diensten, tastbare en niet-tastbare. Dat staat voor mij als een paal boven water. Als er geen natuur zou zijn in bijvoorbeeld het Nationaal Park Weerribben-Wieden, zouden de kanoverhuurders hun business kunnen opdoeken. Zo simpel is het. Maar ik worstel met de vraag of je de gebruikers van die diensten kunt laten bijdragen aan de instandhouding van natuur. In andere woorden: of je verdienmodellen kunt maken op basis van ecosysteemdiensten.

Bijna alle nationale parken proberen geld te verdienen met natuur, maar het blijft ‘klein bier’. We zijn er met z’n allen inmiddels zo’n tien jaar mee bezig, maar ik zie dat de praktijk heel weerbarstig is. Het kost veel inspanning en het rendement blijft laag. Wat mij betreft moeten we af van het idee dat de markt significant gaat meebetalen aan het behoud van natuur.

We moeten de politieke keuze maken om de financiering van natuur via de belastingen te laten lopen. Elke euro belasting die we in de natuur investeren, geeft zo’n vier euro rendement. De kunst is om dat zichtbaar te maken. Een mooi voorbeeld hoe je dat kunt aanpakken, kwam ik tegen in de nationale parken in Finland. Metsähallitus, de beheerorganisatie van de Finse nationale parken, volgt systematisch de bezoekersaantallen en de bijdrage aan de lokale economie. Zelfs voor de meest afgelegen parken in Fins Lapland, bijvoorbeeld voor Urho Kekkonen National Park, kunnen ze dat haarfijn in beeld brengen. Een dreigende zware korting op de overheidsbijdrage voor dat park kon worden afgewend door naar deze cijfers te verwijzen. Dit voorbeeld sterkt mij in mijn overtuiging dat je het bestaan van ecosysteemdiensten kunt gebruiken als legitimatie voor het financieren van natuur met publiek geld.

Meer informatie